در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

مغزی کوبل رادیاتور پره ای

9,500 تومان
جهت اتصال هر چند بلوک ویا هر پره رادیاتور بهم دیگر نیاز به مغزی رادیاتور با واشر مخصوص جهت آب بندی میباشد . این مغزی رادیاتور ها مخصوص و خاص بوده .خاص بودن این نوع مغزی اینست که روی یک قرقره دو جهت دنده حرکت وجود دارد جهت چپ وجهت راست بایک فاصله برای استقرار واشر مخصوص آب بندی ودر دوطرف مغزی لول که دارای درز ارتجاعی نیز میباشد دو فرورفتگی وجود دارد که از داخل محل درگیری مغزی با آچار مخصوص رادیاتور ( طول این آچار ها غالبا حدود یکمتر ازجنس میلکرد ضخیم ودارای دسته از یک طرف و لبه درگیری از طرف دیگر که به راحتی داخل مغزی رفت و آمد دارد . و قطر میله آچار باید نصف قطر مغزی نمره ۱ اینچ رادیاتور ) میباشد . نقش آچار رادیاتور هنگام حرکت یا دوپره را از هم باز و یا بهم نزدیک و متصل نموده و واشر بین دوجهت دوپره را آب بندی نموده . هرچقدر واشر ومغزی مرغوب باشد نصب پره ها قابل اطمینان خواهد بود .